ВИСТАВКА РОБІТ ВАСИЛЯ СОБЕНКА

Василь Антонович Собенко

Василь Антонович Собенко наро­дився 10 лютого 1918 року в Звенигороді Львівської області Бібрського (тепер Пустомитівського), райо­ну в сім’ї селянина.
Художні здібності проявилися вже у дитинстві. В школі, починаючи з 3-го класу, малював ілюстрації до різних предметів. Захоп­лювався більше історією. У чотирнадцять років за рекомендацією директора школи п. Приндуса і вчительки Теодори Мартинюк його привезли до Львова. Привели його до художника Новаківського. Той подивився його рисунки і сказав, що потрібно продов­жувати навчання. По його (Новаківського) просьбі Ва­силя Собенка було прийня­то митрополитом Андреєм Шептицьким і зараховано в гімназію з отриманням сти­пендії з фонду митрополита. Батькові один місяць викладав мистецькі науки художник п. Новаківський. Коли Новаківський захворів, батька дали навчатися в сту­дію художника Куриласа. Все це мало великий вплив на його творчість. У 1937 році закінчив І гімназію.
Дипломна робота батька була зроблена на стінах клубу в Звенигороді – всі гетьмани України, украї­нське козацтво і на куполі Архангел Михаїл. У1937 році вступив до організації „Відродження української молоді” і, давши клятву, дотримувався її до самої смерті. В 1940 -1942 рр. працював вчи­телем на Підляшші і в с. Копитів, тоді ж став членом УПА. У1942 році вступив на малярське відділення Мистецько-Промислової школи (тепер художній коледж ім. І. Труша), яке успішно закінчив у 1944 році. Через два роки, у 1946-му, був арештований. 22 листопада 1946 року бать­ко художника після повістки від „трійки”, отримав розрив серця на місці.
Василь Собенко відсидів не­повних три роки, позаяк не було доказів, то його виправдали. 1 листопада 1948 року помирає мати художника Собенка. В останні хвилини життя мій батько зробив портрет вмираючої матері. За його словами, це ос­таннє, що він міг зробити. В 1950 році в с. Звенигороді в церкві малював ікону св. Миколая Чудотворця і познайомився з моєю мамою Марією Головатою і цього ж року 13 липня вони одружили­ся. У 1956 році батьки переїхали до Львова. У 1962 році за рекомендацією відомих художників Зеновія Кецала і Володимира Патика Василя Со­бенка прийняли на роботу у ху­дожній фонд. У 1964 році, до річниці від дня народження Тараса Шевченка, бе­руть на виставку три картини: „Пе­ребендя”, „Панщина”, “Шевченко пише свій твір „Кавказ” і гравюру „Перебендя”.
Два роки картини їздили по всьому ко­лишньому СРСР. У 1975 році створив діо­раму до «30-річчя визволення Львова від ні­мецьких загарбників» в музеї гідромеліоратив­ного технікуму (тепер екологічний коледж). У 1976 році у краєзнав­чому музеї Кам’янки Бузької було створено експозицію його діора­ми „Визволення від німецьких загарб­ників”, у 1977-му діора­ми було відкрито у се­лах Вузлове та Горохів на Тернопільщині, у 1978-му – у Молдавії, у містах Котовськ та Хенчести („Плавні”, „Біоцинос”, „Визволен­ня від німецьких оку­пантів”). Крім діорам творив Собенко і ду­ховні твори -іконоста­си у Звенигороді, Коцурові, Сокільниках, Верені. Вершиною творчості Собенка-художника є діорама „Оборона Звенигорода від татарської навали 1241 р”. Цей твір батько творив усе своє життя. Звенигородці пишаються своїм земляком.

Ірина МИКОЛАЇВ, дочка художника

kol